Info omkring Fællesspisning

Gå på Facebook og følg Bred kulturhus, der vil komme nødvendige opdateringer
 
 
Husk At Bred kulturhus kan lejes til din næste fest, både med Jette til at stå for maden og uden hvor du selv sørger for mad.