Om huset

Husets historie

Fra skole til kulturhus I forbindelse med lukningen af Bred Skole vedtog byrådet i den gamle Vissenbjerg Kommune at anvende en del af lokalerne til børnehaven Bøgedal. Resten skulle efter aftale med den nydannede Bred Borger- og Kulturforening anvendes som kulturhus til foreningens folkelige og kulturelle aktiviteter. Lokalerne skulle også kunne udlejes til foreningens medlemmer til formål, der er naturlige for et forsamlingshus.

Aftalen indebar desuden, at det store lokale fra mandag til torsdag kan anvendes af foreninger under folkeoplysningsloven. Forvandlingen fra skole til kulturhus blev en realitet med god opbakning fra lokale kræfter. Der blev indrettet et moderne storkøkken, sal til 70-80 personer, samt et mødelokale, der også kan anvendes som velkomstlokale ved udlejning til fester. I forbindelse med køkkenet blev der lavet kølerum og læsserampe til varelevering. Legeredskaber og buske foran bygningen mod Bredgade blev fjernet, og med flytning af flisegangen blev der forbedret adgang for kørestolsbrugere. I forbindelse med Bøgedals flytning til den tidligere skole, blev parkeringsforholdene også forbedret. Et kommunalt lån muliggjorde indretning af lokalerne, og foreningens bestyrelse skaffede finansiering til nyt inventar, gardiner og service. Kulturhuset stod klar til indvielse i foråret 2006. Samtidig ophørte Borgerhuset Bredania med at fungere som forsamlingshus.

Siden er 1. salen også blevet sat i stand, og den fremstår nu med et mindre køkken og et dejligt lyst lokale, hvor der er plads til alt lige fra yoga-hold til et rockorkester. Toilettet på 1. salen er også blevet istandsat.